PORTFOLIO

Chúng tôi đã có vinh dự làm việc với Khách hàng và Cộng sự của các ngành nghề khác nhau. 
Trong các dự án đó chúng tôi luôn dành đủ thời gian để hiểu được yếu tố mang lại sự đặc biệt đến cho kết quả.

 

BẤT ĐỘNG SẢN

 The Peak, TP. HCM

The Peak, TP. HCM

 Fraserview, Vancouver

Fraserview, Vancouver

 BLOQ, TP. HCM

BLOQ, TP. HCM

  "Resort" , Việt Nam

"Resort", Việt Nam


NỘI THẤT

 Virtual Sales Gallery, 3 Collections

Virtual Sales Gallery, 3 Collections

 Case Study: VR Interior Fitting

Case Study: VR Interior Fitting

Screenshot 2017-11-23_16-13-45.png

EVENTS & SHOWCASES

 AR Fitting Room, RMIT Showcase

AR Fitting Room, RMIT Showcase

 Real Estate VR, AINAC Conference

Real Estate VR, AINAC Conference

 Mixed Reality, Fashion Show

Mixed Reality, Fashion Show

 AR Education, History Showcase

AR Education, History Showcase

 Real Estate VR, Break The Bricks

Real Estate VR, Break The Bricks

 VR Experience "Nghich",  Coming up

VR Experience "Nghich", Coming up


KHÁCH HÀNG & CỘNG SỰ